Wij zijn Stichting Pulse!

sterk in welzijn

Stichting Pulse is een welzijnsorganisatie. Welzijn van mensen heeft te maken met goede lichamelijke en psychische gezondheid, een fijne leefomgeving en genoeg sociale contacten.

Soms zit het leven tegen in de vorm van bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid, financiële problemen of een taalbarrière. Dit zijn kwetsbaarheden waar niemand om vraagt maar die soms onderdeel zijn van het dagelijkse leven. De sociaal werkers en vrijwilligers van Stichting Pulse zijn er voor alle kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die zich in zo’n kwetsbare situatie bevinden.

We hebben een breed aanbod ontwikkeld van verschillende ontmoetingsplekken, cursussen, spreekuren, taallessen, jongerencentra en (sport)activiteiten. Op deze manier is Stichting Pulse een vangnet voor alle inwoners van IJsselstein en Lopik.

Statuten

In onderstaande statuten zijn bepalingen en grondregels opgenomen die ten grondslag liggen aan Stichting Pulse. De statuten zijn bij een notaris vastgelegd en gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De naam Pulse komt van pulseren en staat symbool voor het hart van de lokale samenleving.

Anisha Ramjiawan

Sociaal raadsvrouw

Diensten en projecten: Financiën op Orde

Anouk Robben

Sociaal werker

Diensten en projecten: Sociale activering, Caleidoscope