FIT IJsselstein

Samen gezond, fit en veerkrachtig: meer mensen langer gezond!

Gemeente IJsselstein heeft een eigen sport- en preventieakkoord gemaakt en gesloten met organisaties uit IJsselstein. Dit mooie netwerk zet zich in om door middel van sport en gezondheidsinitiatieven IJsselstein gezonder en fitter te krijgen. De buurtsportcoaches van Stichting Pulse en de gemeente ondersteunen hierin alle organisaties die zich hiervoor inzetten.

FIT IJSSELSTEIN richt zicht op de volgende thema’s:

Het thema Inclusie en diversiteit gaat over een toegankelijke en laagdrempelige sector, waarin iedereen die mee wil doen daadwerkelijk mee kan doen en waarin sprake is van kansengelijkheid
in en door sport- en beweegdeelname. Groepen mensen die niet of weinig sporten en bewegen,
zoals mensen met een laag inkomen, lage opleiding, of een handicap, gaan dit ook niet snel vanzelf doen. We zetten in op het wegnemen van financiële, sociale en praktische belemmeringen. 

Het thema Vaardig in Bewegen streeft naar kansen voor ieder kind en iedere jongere om
vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen – onder de juiste begeleiding – waarbij plezier en
ontwikkeling centraal staan. De basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd in
je jeugd. Voor het versterken van die basis is samenwerking van verschillende domeinen cruciaal:
sport, onderwijs, kinderopvang, de gemeente en meer. Ouders, sporttrainers, buurtsportcoaches
en (vak)leerkrachten zijn samen nodig om dreumes, kind en jongeren met plezier aan het sporten
en bewegen te krijgen én te houden.

Duurzame infrastructuur is gericht op het creëren van een toekomstbestendige
sportinfrastructuur die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen. Een duurzamere
sportinfrastructuur, versterkt het fundament waarop de sport verder kan bouwen. We leggen meer
verbindingen tussen ruimte voor sport en bewegen en andere relevante domeinen, zoals natuur, energie en wijkontwikkeling. Door efficiënt ruimtegebruik van sportvoorzieningen, kunnen we de maatschappelijke waarde van die voorzieningen vergroten en bijdragen aan de betekenis die sport heeft voor andere domeinen. Door meer aandacht te schenken aan de spreiding, toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen dragen we binnen het thema ook bij aan een breder
bereik van sport.

Het thema Positieve sportcultuur heeft als doel een basis te creëren waar iedereen veilig en met
plezier kan sporten en sport beleven. Hiermee wordt het fundament van de sport verstevigd. Ongewenste situaties zoals discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing zijn
een bedreiging om met plezier te kunnen sporten. Door sport in de kern veilig en verantwoord
te organiseren, waarbij normen worden gesteld in lijn met de huidige maatschappelijke context,
dragen we bij aan een sterker fundament. Want iedereen die (top)sport heeft recht op een
sociaal veilige omgeving.

Het thema Vitale Aanbieders is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk
sportaanbod voor iedereen. Door het versterken van het fundament, zal de sector steeds beter in staat zijn om voor een grotere groep mensen relevant te zijn en zal de samenwerking met andere domeinen makkelijker worden.

Het thema Vitale Aanbieders is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk
sportaanbod voor iedereen. Door het versterken van het fundament, zal de sector steeds beter in staat zijn om voor een grotere groep mensen relevant te zijn en zal de samenwerking met andere domeinen makkelijker worden.

Het thema Gezond Gewicht is gericht op het blijvend inzetten van programma’s die inwoners stimuleert gezond te eten, te bewegen en op een gezond gewicht te komen en te blijven.

Het thema Aanpak Genotmiddelen is gericht op het blijvend aanbieden van voorlichting en activiteiten die inwoners informeert en bewust maakt van de nadelen van roken, alcohol en drugsgebruik.

Het thema Vitale Aanbieders is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk
sportaanbod voor iedereen. Door het versterken van het fundament, zal de sector steeds beter in staat zijn om voor een grotere groep mensen relevant te zijn en zal de samenwerking met andere domeinen makkelijker worden.

Het thema Aanpak Genotmiddelen is gericht op het blijvend aanbieden van voorlichting en activiteiten die inwoners informeert en bewust maakt van de nadelen van roken, alcohol en drugsgebruik.

Het thema Mentale Gezondheid is gericht op inwoners die zich gestrest en eenzaam voelen en op het stimuleren van aanbod en activiteiten om de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners te vergroten.

FONDS AANVRAGEN

Ben jij een inwoner of sportaanbieder in gemeente IJsselstein en heb je een mooi initiatief dat aansluit bij het versterken van een van bovengenoemde thema’s? Maak dan gebruik van het initiatievenfonds Fit IJsselstein. Het fonds is bedoeld om activiteiten of projecten te ondersteunen die passen bij de thema’s van Fit IJsselstein. Je kan de aanvraag het hele jaar door indienen. Hierbij geldt dat in het jaar waarop de aanvraag is ingediend, de activiteit of het project start.

Fit IJsselstein geeft voorkeur aan terugkomende of langdurige projecten waarbij nagedacht is over de financiële borging van het project.

meer informatie

Meer informatie of hulp bij het invullen hiervan? Neem contact op met de buurtsportcoaches:

over onze buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches zorgen voor een brug tussen sport, zorg, welzijn en onderwijs. Zij helpen inwoners van IJsselstein en Lopik een passende sport– en/of beweegactiviteit te vinden en ze luisteren naar de behoeften om zo nodig  programma’s te kunnen (door)ontwikkelen. Dit gebeurt uiteraard in samenwerking met partners in de wijken. Verder zorgen de buurtsportcoaches voor de begeleiding van de sport- en beweegprogramma’s.

Anisha Ramjiawan

Sociaal raadsvrouw

Diensten en projecten: Financiën op Orde

Anouk Robben

Sociaal werker

Diensten en projecten: Sociale activering, Caleidoscope