Welzijn op recept

ijsselstein

De sociaal werkers van Stichting Pulse werken in IJsselstein samen met Stichting ZorgSaam IJsselstein, een samenwerkingsverband van professionals zorg en welzijn in IJsselstein.  

Via een welzijnsrecept kunnen eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, etc. en medewerkers van het sociaal team IJsselstein doorverwijzen naar Stichting Pulse, voor ondersteuning op het gebied van welzijn en een welzijnsaanbod op maat. 

FORMULIEREN WELZIJN OP RECEPT

Ik ben professional in zorg en welzijn en wil een cliënt aanmelden voor Welzijn op Recept.

Ik wil mijzelf graag aanmelden voor Welzijn op Recept.

Waarom welzijn op recept?

Welzijn van mensen heeft te maken met goede lichamelijke en psychische gezondheid, een fijne leefomgeving en genoeg sociale contacten.

Het is bewezen dat mensen baat kunnen hebben bij een verwijzing door de huisarts of andere zorgverleners naar welzijn, naast of in plaats van een verwijzing naar zorg (bijv. een psycholoog). Soms is het goed om gewoon iets te gaan doen: zinvol bezig te zijn, iets bij te dragen, meer onder de mensen te komen. Ook lichamelijke klachten, bijvoorbeeld als gevolg van stress of eenzaamheid, kunnen hierdoor verminderen.

Het welzijnsrecept

Door het invullen van een welzijnsrecept, in samenspraak met de zorgverlener en de cliënt, wordt doorverwezen naar Stichting Pulse voor welzijnsactiviteiten en praktische (vrijwilligers)ondersteuning op het gebied van welzijn.

Door mee te doen aan activiteiten, het opdoen van sociale contacten en gebruik te maken van de ondersteuningsmogelijkheden binnen Pulse, kunnen mensen weer in hun eigen kracht komen en zelf actief hun eigen gezondheid en welzijn vergroten.

Positieve gezondheid

Pulse doet dit vanuit de gedachtengoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Daarbij ligt het accent niet op (de afwezigheid van) ziekte, maar wordt breder naar gezondheid gekeken: vanuit de mens zelf, hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Met die bredere benadering draagt Pulse bij aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Soms wordt tijdens het kennismakingsgesprek met de sociaal werker gebruik gemaakt van het spinnenweb en peilers van Positieve Gezondheid, om zo de wensen voor ondersteuning in kaart te brengen.

Voor wie is welzijn 0p recept?

Werkwijze en doorverwijzen

FORMULIEREN WELZIJN OP RECEPT

Ik ben professional in zorg en welzijn en wil een cliënt aanmelden voor Welzijn op Recept.

Ik wil mijzelf graag aanmelden voor Welzijn op Recept.

Contact

Voor meer informatie en intercollegiale afstemming kan contact opgenomen worden met een van de sociaal werkers van Stichting Pulse. Bel of mail ons!

Welzijn op Recept is een samenwerking tussen Stichting Pulse en Stichting Zorgsaam IJsselstein. 

Flyer welzijn op recept

Anisha Ramjiawan

Sociaal raadsvrouw

Diensten en projecten: Financiën op Orde

Anouk Robben

Sociaal werker

Diensten en projecten: Sociale activering, Caleidoscope