Vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad van Pulse is een onafhankelijk orgaan dat de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, voorziet van advies over onderwerpen die van belang zijn voor alle vrijwilligers van Pulse.

De vrijwilligersraad komt 4 keer per jaar informeel bijeen samen met de directeur-bestuurder. Gezamenlijk wordt gesproken over relevante onderwerpen die aangedragen zijn uit de grote groep actieve vrijwilligers van Pulse en ideeën ingebracht door de directeur-bestuurder.

Het gaat dan om onderwerpen die van belang zijn voor alle vrijwilligers van Pulse. Alle “persoonlijke” kwesties worden individueel besproken met de coördinator en niet ingebracht in het gezamenlijke overleg met de directeur-bestuurder.

De huidige vrijwilligersraad bestaat uit zeven leden. Er is geen hiërarchie binnen de vrijwilligersraad vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een voorzitter en/of een secretaris. Alle leden hebben dezelfde bevoegdheden.

Heeft u een idee of een suggestie, waarvan u denkt dat dat voor alle vrijwilligers belangrijk is om aandacht voor te vragen, schroom dan niet en neem contact op met de leden van de vrijwilligersraad. U kunt hen bereiken via het algemene e-mailadres van Pulse info@stichting-pulse.nl of via telefoonnummer 030 6887030.