Vrijwilligersraad

ONAFHANKELIJK ORGAAN

De vrijwilligersraad van Pulse is een onafhankelijk orgaan dat de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, voorziet van advies over onderwerpen die van belang zijn voor alle vrijwilligers van Pulse.

De vrijwilligersraad komt vier keer per jaar informeel bijeen samen met de directeur-bestuurder. Gezamenlijk wordt gesproken over relevante onderwerpen die aangedragen zijn uit de grote groep actieve vrijwilligers van Pulse en ideeën ingebracht door de directeur-bestuurder.

Het gaat dan om onderwerpen die van belang zijn voor alle vrijwilligers van Pulse. Alle “persoonlijke” kwesties worden individueel besproken met de coördinator en niet ingebracht in het gezamenlijke overleg met de directeur-bestuurder.

samenstelling

De huidige vrijwilligersraad bestaat uit zeven leden. Er is geen hiërarchie binnen de vrijwilligersraad vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een voorzitter en/of een secretaris. Alle leden hebben dezelfde bevoegdheden.

idee of suggestie?

Heb je een idee of een suggestie, waarvan je denkt dat dit voor alle vrijwilligers belangrijk is om aandacht voor te vragen? Schroom dan niet en neem contact op met de leden van de vrijwilligersraad. Zij zijn bereikbaar via vrijwilligersraad@stichting-pulse.nl of via telefoonnummer 030 – 686 80 30.

Anisha Ramjiawan

Sociaal raadsvrouw

Diensten en projecten: Financiën op Orde

Anouk Robben

Sociaal werker

Diensten en projecten: Sociale activering, Caleidoscope