Repair Café

duurzame reparatie

Bij het Repair Café kun je wekelijks terecht bij onze vrijwillige reparatiedeskundigen met kapotte kleine huishoudelijke apparaten, kleding en fietsen. Binnen het Repair Café gaat het om sámen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het repareren gebeurt tijdens de Repair Café-bijeenkomst, in aanwezigheid van en zo mogelijk met medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp.  

De adviezen en hulp van de deskundigen in het Repair Café zijn gratis. Maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld! Dankzij deze donaties kunnen er nieuw gereedschap en materialen worden aangeschaft. Materiaalkosten ten behoeve van jouw reparatie zijn in overleg en voor eigen rekening.   Het doel van het Repair Café is dat spullen langer bruikbaar worden gemaakt en niet hoeven worden weggegooid. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen! 

Fietsen
Momenteel worden er i.v.m. beperkte ruimte alleen kleine reparaties aan fietsen gedaan. Er worden maximaal twee fietsen op een middag gerepareerd. De reparatie moet op dezelfde middag af te ronden zijn en de fiets moet dan ook weer worden opgehaald. 

Openingstijden: 
Elke dinsdag van 13:00-16:00 uur.

Het Repair Café gesloten is van 31 juli t/m 20 augustus.

Locatie: 
Heemradenlaan 34a in IJsselstein (bij sporthal Het Heem) 

Soort reparaties: 
Kleine huishoudelijke apparaten, herstelwerk van kleding en fietsen. 
Er worden geen reparaties verricht aan tv’s, computers en printers, smartphones en tablets. 
In geval van elektrische fietsen wordt uitsluitend het niet-elektrische gedeelte gerepareerd.

Praktische informatie: 
Team Repair Café
06-38955329
repaircafe@stichting-pulse.nl
www.repaircafe.org

Het Repair Café is bereikbaar op dinsdag van 13:00-16:00 uur. 

Anisha Ramjiawan

Sociaal raadsvrouw

Diensten en projecten: Financiën op Orde

Anouk Robben

Sociaal werker

Diensten en projecten: Sociale activering, Caleidoscope