Raad van Toezicht

toezichthoudende orgaan

Pulse heeft een Raad van Toezicht (RvT). De RvT volgt in haar taken en werkwijze de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De RvT vergadert vier keer per jaar. Deze bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Voorzitter van de RvT is de heer Wieringa. RvT leden werken onbezoldigd.

Leden

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Dhr. B.J. Wierenga – voorzitter
Mw. E. Metaal
Dhr. M. van der Leede
Dhr. J. van Elderen
Mw. E. Schrik

Anisha Ramjiawan

Sociaal raadsvrouw

Diensten en projecten: Financiën op Orde

Anouk Robben

Sociaal werker

Diensten en projecten: Sociale activering, Caleidoscope