Wijkbewust werken

een positieve bijdrage leveren aan het woon- en leefklimaat in IJsselstein

Pulse is een kernpartner van de gemeente als het gaat om wijkbewust werken. Door middel van adviserende en organisatorische ondersteuning door een sociaal werker, wordt samen met inwoners gewerkt aan problemen en initiatieven in een bepaald gebied. Het doel van sociaal werk in de wijk is een positieve bijdrage leveren aan het woon- en leefklimaat in IJsselstein.

Team Wijkbewust werken

Christijan Jansen van Jorksveld
Chris
Sociaal werker
Pictogram stichting pulse medewerker
Mhamed El Ouamari
Sociaal werker