Jeugdpreventie

Jeugdpreventie IJsselstein heeft als taak om signalen op te vangen en het professionele netwerk met elkaar te verbinden. Hiervoor worden kennisateliers voor professionals en workshops voor ouders en/of kinderen georganiseerd. De week van de opvoeding is een jaarlijks terugkomend thema voor ouders. Pulse coördineert dit in samenwerking met andere instanties zoals de bibliotheek, de GGD en de Wenteltrap. Er is nauwe samenwerking met het jongerenwerk en sociaal werk in de wijk.