Kind & gezinsondersteuning

ondersteunt gezinnen

Kinds en gezinsondersteuning heeft als taak om signalen op te vangen en het professionele netwerk met elkaar te verbinden. Hiervoor worden kennisateliers voor professionals en workshops voor ouders en/of kinderen georganiseerd. De week van de opvoeding is een jaarlijks terugkomend thema voor ouders. Pulse coördineert dit in samenwerking met andere instanties zoals de bibliotheek, de GGD en de Wenteltrap. Er is nauwe samenwerking met het jongerenwerk en sociaal werk in de wijk. 

Anisha Ramjiawan

Sociaal raadsvrouw

Diensten en projecten: Financiën op Orde

Anouk Robben

Sociaal werker

Diensten en projecten: Sociale activering, Caleidoscope