Buurtsportcoach

een brug tussen sport, zorg, welzijn en onderwijs

De buurtsportcoaches van Stichting Pulse willen de inwoners van IJsselstein structureel in beweging krijgen. Met dat doel voor ogen ontwikkelen we sport– en beweegactiviteiten in IJsselstein, in opdracht van de gemeente en in samenwerking met partners. Alles op een ambitieuze, toonaangevende, servicegerichte, verbindende en duurzame manier.

Onze buurtsportcoaches zorgen voor een brug tussen sport, zorg, welzijn en onderwijs. Zij helpen inwoners een passende sport– en/of beweegactiviteit te vinden en ze luisteren naar hun behoeften om programma’s te kunnen (door)ontwikkelen. Dit gebeurt uiteraard in samenwerking met partners in de wijken. Verder zorgen de buurtsportcoaches voor de begeleiding van de sport- en beweegprogramma’s en ontwikkelen ze daarbij een draaiboek. Zo kunnen de sport- en beweegactiviteiten in de wijken langdurig zelfstandig voortbestaan.

 • Beweeg- en sportwens
 • Cruyff Courts
 • Creëren van een gezonde omgeving
 • Faciliteren van een plaatselijk overleg sport
 • Het doen van een behoefteonderzoek naar het sport en beweeggedrag onder jongeren.
 • Nijntje Beweegdiploma
 • Ondersteuning bieden aan het primair en voorgezet onderwijs
 • Sport en bewegen in de openbare ruimte
 • Sport- en preventieakkoord
 • Sporten voor ouderen
 • Sport en beweegaanbod voor mensen met een beperking

Heeft u vragen aan de buurtsportcoaches. Neem dan contact op via buurtsportcoach@stichting-pulse.nl

Kom in beweging!
Heb je een sport- en beweegwens? De buurtsportcoach komt graag met jou in gesprek om passend sport- of beweegaanbod te vinden.  Neem contact op met de buurtsportcoaches om een gesprek in te plannen door een bericht te sturen naar buurtsportcoach@stichting-pulse.nl 

Team Buurtsportcoach

Christijan Jansen van Jorksveld (werkkleding)
Chris
Buurtsportcoach
Nils van Egmond
Nils
Buurtsportcoach
Mandy Cozijn (werkkleding)
Mandy
Buurtsportcoach
Elzemieke van Empel (werkkleding)
Elzemieke
Buurtsportcoach