Klachtenreglement

De medewerkers en vrijwilligers van Pulse doen hun best om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent of een klacht hebt. Wij nemen je klacht serieus. Wij beseffen dat er soms iets mis kan gaan in onze dienstverlening of in de relatie met onze medewerkers. Pulse heeft een klachtenreglement voor cliënten en vrijwilligers waarin beschreven staat hoe we met jouw klacht omgaan. 

Klacht indienen

Wij vragen je om je klacht eerst te bespreken met de desbetreffende medewerker of vrijwilliger. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je de klacht schriftelijk indienen bij Pulse via een brief of per e-mail. Wij behandelen je klacht zorgvuldig en vertrouwelijk.

Postadres Stichting Pulse

Postbus 29, 3400 AA IJsselstein

Mailadres

info@stichting-pulse.nl

Vertrouwenspersoon

Wanneer je het als cliënt of vrijwilligers moeilijk vindt om je klacht op papier te zetten, omdat het persoonlijk of gevoelig is, kun je een gesprek aanvragen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon. Zij kan je helpen om je klacht te verwoorden en ondersteunt jou in het klachtproces. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

De vertrouwenspersoon is Karin Somhorst en zij fungeert voor meerdere organisaties als vertrouwenspersoon. Je kunt Karin Somhorst bereiken op werkdagen op telefoonnummer:
06 247 110 86 of mailen naar klacht@the-lighthouse.nl

Pulse registreert en publiceert alle klachten op een zodanige wijze dat de identiteit van de betrokken personen onherkenbaar is en de situatie wordt in algemene bewoordingen weergegeven. De anonimiteit van de klager wordt zo gewaarborgd.

Anisha Ramjiawan

Sociaal raadsvrouw

Diensten en projecten: Financiën op Orde

Anouk Robben

Sociaal werker

Diensten en projecten: Sociale activering, Caleidoscope