Klachtenreglement

De medewerkers en vrijwilligers van Pulse doen hun best om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of een klacht heeft.

Wij nemen uw klacht serieus. Wij beseffen dat er soms iets mis kan gaan in onze dienstverlening of in de relatie met onze medewerkers. Pulse heeft een klachtenreglement waarin beschreven staat hoe we met uw klacht omgaan. Het reglement is hier te vinden. 

Wij vragen u om uw klacht eerst te bespreken met de desbetreffende medewerker of vrijwilliger. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij Pulse via een brief of per e-mail.

Stichting Pulse

Postbus 29
3400 AA IJsselstein
Of stuur een e-mail.   

Wij behandelen uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk.

 

Cliëntvertrouwenspersoon

Wanneer u het moeilijk vindt om uw klacht op papier te zetten omdat het persoonlijk of gevoelig is, kunt u een gesprek aanvragen met onze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Zij kan u helpen om uw klacht te verwoorden en ondersteunt u in het klachtproces. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

De cliëntvertrouwenspersoon is Karin Somhorst en zij fungeert voor meerdere organisaties als cliëntvertrouwenspersoon. U kunt Karin Somhorst bereiken op werkdagen op telefoonnummer:
06 247 110 86 of mailen naar klacht@the-lighthouse.nl

Pulse registreert en publiceert alle klachten op een zodanige wijze dat de identiteit van de betrokken personen onherkenbaar is en de situatie wordt in algemene bewoordingen weergegeven. De anonimiteit van de klager wordt zo gewaarborgd.