MaS

Maatschappelijke stage (MaS)

Bij een aantal scholen in Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden, wordt er van leerlingen verwacht maatschappelijke stage te lopen. Dit gebeurt meestal in het tweede of derde leerjaar. In de afgelopen jaren is er daarom door de MaS-makelaar samengewerkt met de scholen, om er samen voor te zorgen dat er een veelzijdig aanbod van MaS stages is voor leerlingen. Ook ondersteunt de MaS makelaar de maatschappelijke organisaties die stages aanbieden.

Het doel van MaS is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk èn een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Door de stages leren jongeren andere groepen en (vrijwilligers)organisaties in de samenleving kennen. Bovendien worden ze uitgedaagd om zichzelf vrijwillig in te zetten voor hun leefomgeving of anderen. 

De MaS heeft voordelen voor leerlingen, het onderwijs, maatschappelijke organisaties èn voor de samenleving: 

 • Leerlingen maken kennis met vrijwilligerswerk. Ze komen in aanraking met nieuwe groepen uit de maatschappij. Ze leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving en ze ontdekken dat hun inzet belangrijk is. 
 • Na hun MaS zijn de leerlingen een stukje wijzer geworden. Niet alleen wijzer wat betreft kennis en inzichten, maar ook aan burgerschapsvaardigheden.
 • Organisaties krijgen tijdelijk een nieuwe vrijwilliger. Ze krijgen van leerlingen ook weer nieuwe ideeën. 
 • Er wordt een waardevolle activiteit uitgevoerd voor de samenleving.

Er zijn geen vaste regels voor stageplekken. Eén belangrijke voorwaarde is wel dat het gaat om vrijwilligerswerk. Een MaS kan plaatsvinden binnen de school, in een maatschappelijke organisatie of bij een maatschappelijk project van een bedrijf zonder winstoogmerk. 

Stagemakelaar 

In de regio Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden is de coördinatie van dit alles ondergebracht bij een stagemakelaar van Stichting Pulse. Deze kan u: 

 • Informeren over wat de MaS precies inhoudt 
 • Informeren over het samenwerkingsverband in de regio 
 • Adviseren over passende stageopdrachten 
 • (Laten) trainen in het begeleiden van jonge vrijwilligers 
 • Helpen bij het aanbieden van stageplaatsen 
 • Helpen bij het vinden van een geschikte stagiair 
 • Coachen bij de uitvoering van de stage 
 • Ondersteunen bij problemen 

De MaS-makelaar van Pulse gaat graag bij organisaties op bezoek om de mogelijkheden voor massers te onderzoeken. Uitgangspunt hiervoor is een zo breed mogelijk aanbod aan uitdagende en passende stages voor de leerlingen. Al deze vacatures zijn terug te vinden op de vacaturebank: www.metdemasuitdeklas.nl, welke in het beheer is van de MaS-makelaar. 

Wilt u meer informatie neem dan contact op met onze MaS makelaar Hester van Oirschot via: mas@metdemasuitdeklas.nl of kijk op de website www.metdemasuitdeklas.nl 

Team MaS

Hester van Oirschot
Hester
Medewerker MaS
Pictogram stichting pulse medewerker
Bradley
Medewerker MaS

Anisha Ramjiawan

Sociaal raadsvrouw

Diensten en projecten: Financiën op Orde

Anouk Robben

Sociaal werker

Diensten en projecten: Sociale activering, Caleidoscope