Taalmaatjes

Stichting Pulse biedt anderstaligen die niet in staat zijn deel te nemen aan de groepslessen, een taalmaatje die bij de taalvrager thuis of op een locatie van Stichting Pulse extra hulp geeft om de taal te leren. In het contact met het taalmaatje kan de anderstalige op een ontspannen en gezellige manier bezig zijn met het oefenen van de Nederlandse taal.

Ook Nederlanders met een taalvraag kunnen zich aanmelden en waar mogelijk aan een vrijwillig taalmaatje gekoppeld worden.

Nadere informatie: taalhuis@stichting-pulse.nl

N.B.: Statushouders kunnen voor taalondersteuning terecht bij Vluchtelingenwerk IJsselstein.