Taalles

voor iedereen

Beperkte taalvaardigheden belemmeren het goed kunnen participeren en functioneren in de maatschappij. Pulse doet daarom veel op het gebied van taal. De activiteiten van Team Taal richten zich niet alleen op anderstaligen en volwassenen, maar ook op laaggeletterde Nederlanders en kinderen. 

In 2022 wordt de nieuwe wet inburgering ingevoerd. De nieuwe wet wil dat nieuwkomers direct meedoen in Nederland. Daarbij is het belangrijk dat er een combinatie komt tussen taalles en participatie, zoals vrijwilligerswerk. Voor nieuwkomers die moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal wordt de Z-route ingesteld. In de Z-route ligt de nadruk op zelfstandig kunnen functioneren en deelnemen aan de maatschappij. Hierin ligt voor Pulse een belangrijke rol: de ondersteuning door taalcoaches, maar ook het begeleiden naar en bij vrijwilligerswerk.

Kennis van de Nederlandse taal is dus belangrijk als je mee wilt doen in de maatschappij. Taal heb je nodig als je werk wilt vinden, op school met de leerkracht van je kinderen wilt praten, bij de huisarts, wanneer je met een computer werkt of als je huiswerk maakt. Daarom is Pulse er voor iedereen die (beter) Nederlands wil leren! 

Contact & informatie

Tielke Pollux
Tielke
Medewerker taal
Ellen van der Waal
Ellen
Medewerker taal
Jacolien de Jong
Jacolien
Medewerker taal
Stichting Pulse Hanneke online-2
Hanneke
Medewerker taal
string(5) "first"

Anisha Ramjiawan

Sociaal raadsvrouw

Diensten en projecten: Financiën op Orde

Anouk Robben

Sociaal werker

Diensten en projecten: Sociale activering, Caleidoscope