Onze visie

Pulse wil mensen in een kwetsbare situatie helpen om hun welzijn te vergroten. We stimuleren zelfredzaamheid en een actieve bijdrage aan de maatschappij, passend bij ieders behoeften, mogelijkheden en talenten. We werken aan verbinding tussen mensen in de wijk en dragen zo bij aan sociale cohesie. 

De naam Pulse komt van pulseren en staat symbool voor het hart van de lokale samenleving.

Onze missie

Pulse organiseert een scala aan activiteiten die het welzijn van mensen vergroten en hen op allerlei manieren activeren. We kijken naar wat iemand zelf kan, welke vaardigheden kunnen worden versterkt en betrekken het sociale netwerk waar nodig. De professionals van Pulse verkennen de vraag achter de vraag en bieden laagdrempelige oplossingen voor problemen die mensen kunnen ondervinden op diverse leefgebieden. Hiermee levert Pulse een substantiële bijdrage aan de beweging van zorg naar preventie. Pulse richt zich zowel op het individu als op het collectief. Met een groep stevige professionals en de inzet van ruim vijfhonderd vrijwilligers creëren we een sociaal vangnet dat optimaal aansluit bij de behoeften van inwoners en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen.