Informatie Voorschoolse Educatie

Járenlange ervaring in voorschoolse educatie

Met het programma Uk & Puk werken wij aan de ontwikkeling van uw kind. Alle pedagogisch medewerkers van Pulse hebben de vereiste opleidingen gevolgd en hebben járenlange ervaring in het voorschoolse onderwijs (VE). Sinds eind 2016 staat Stichting Pulse wat betreft kwaliteit van de VE in de Top 3 van Nederland. Daar zijn wij trots op!

Wij hebben ook contacten met een heel breed netwerk van organisaties die de ouders helpen bij de opvoeding van hun peuters. U kunt hierbij denken aan: jeugdgezondheidszorg, basisscholen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, al het mogelijke aanbod van opvoedingsondersteuning. Wij kunnen u hierbij goed adviseren.

De voorschool van Pulse is op een aantal plaatsen in IJsselstein te vinden:


Voorschool WIJ
 (locatie kindcentrum WIJ)                                       
Europalaan 1
3402 TZ IJsselstein
Tel. 06 – 285 769 60

Maandag: 10 over half 9 tot 14 uur ( 8.40 uur tot 14.00 uur)
Woensdag: 10 over half 9 tot 14 uur
Donderdag: 10 over half 9 tot 14 uur

De Petteflet (locatie basisschool de Ark van Noach)
Aalbersestraat 2
3404 JS IJsselstein (In de wijk Zenderpark)
Tel. 06 – 339 109 63

Maandag: 10 over half 9 tot 14 uur (8.40 uur tot 14.00 uur)
Dinsdag: 10 over half 9 tot 14 uur
Woensdag: 10 over half 9 tot 14 uur

De Klimladder (locatie basisschool ’t Kasteel)                     
J.W. Frisolaan 2
3401 AX IJsselstein
Tel. 06 – 491 461 11

Maandag: half 9 tot 12.30 uur (8.30 uur tot 12.30 uur)
Dinsdag:  half 9 tot 12.30 uur
Woensdag: half 9 tot 12.30 uur
Donderdag: half 9 tot 12.30 uur

Op de basisscholen waar Pulse haar voorschool heeft gevestigd streven we ernaar om samen te werken  met de kleuterklassen. Op geplande momenten spelen peuters samen met kleuters en proberen we  gezamenlijke activiteiten te organiseren. Zodra uw kind naar de kleuterklas gaat, vindt er een overdracht plaats naar de basisschool van uw keuze.

Onze visie op ons werk staat in ons pedagogisch beleidsplan. Wij worden ook al jaren gecontroleerd door de inspectie van de GGD en krijgen jaarlijks een positieve beoordeling. Bekijk hier de rapporten van:

2022
Inspectierapport De Petteflet

2021
Inspectierapport VVE WIJ
Inspectierapport De Klimladder

2020
Inspectierapport De Petteflet

 

Werkplan VVE WIJ
Werkplan De Petteflet
Werkplan De Klimladder

U bent altijd van harte welkom op onze locaties om sfeer te proeven en gevoel te krijgen bij onze aanpak. Neem telefonisch contact op met de locatieleidster Stella Langezaal via 030-686 80 30 of stuur een e-mail naar: s.langezaal@stichting-pulse.nl