Jeugd en jongeren

jongerenwerk - jip - mas - voorschool

Onze jeugd- en jongerenwerkers zijn er voor alle kinderen en jongeren in IJsselstein en Lopik. Zij staan klaar om alle uiteenlopende vragen te beantwoorden en samen te zoeken naar een antwoord. Een antwoord kan zijn dat een peuter een aantal dagdelen naar de voorschool gaat om spelenderwijs aan zijn ontwikkeling te werken. Maar ook bij de vraag wat je moet doen en regelen zodra je 18 jaar wordt, kunnen onze jongerenwerkers van het JIP helpen. Ook hebben wij een Mas makelaar in huis die scholieren helpt een passende  maatschappelijke stage te vinden.